Oog toetse

Ons diens behels ‘n volledige professionele visuele ondersoek wat alle aspekte van jou visuele sisteem, binne die konteks van jou leefstyl, ondersoek. Ons doen ook gratis bestuurslisensie oogtoetsings. Gloukoom toetsing is deel van elke visuele ondersoek.
Kontaklenstoetse

Kontaklense vorm ‘n groot deel van ons praktyk en ons bly op hoogte met die nuutste kontaklens tegnologie. Ons kliënte word aangemoedig om nuwe kontaklensontwikkelings te beproef.
Visuele terapie

Sommige visuele probleme kan nie deur ‘n brilvoorskrif of kontaklense reggestel word nie. Wanneer die basiese visuele vaardighede (soos fokuswisseling, koördinasie, oogbewegings of visuele persepsie) onvoldoende is, word visuele terapie aanbeveel. Dit verbeter leesspoed, kognisie, koördinasie, postuur en sportvernuf.
Kindervisie

Goeie visie is essensieel vir ‘n kind se vermoë om te lees en leer. Om hierdie rede moet visuele probleme vroeg gediagnoseer en behandel word, voor dit lei tot gedrags- of leerprobleme. Kinders moet ‘n professionele visuele ondersoek ondergaan voor hul Graad 1 toe gaan, daarna elke twee jaar.